Verzuimpreventie is teamwork!

Er is al veel onderzoek naar de steeds stijgende aantallen medewerkers die zich langdurig ziekmelden.

Ze hebben last van chronische stress, een burn-out of zijn overwerkt.

Volgens de verwachting heeft in 2030 een kwart van alle medewerkers te maken met deze klachten. Hierdoor zal het aantal medewerkers dat langdurig uitvalt alleen maar stijgen.

Een ziekmelding in verband met werkdruk / burn-out?

Uw medewerker meldt zich niet zomaar ziek, hij of zij heeft van zijn lichaam een harde stop gekregen.

Hiervan zal hij of zij langdurig moeten herstellen, dit kost hem/haar naast tijd ook veel energie.

Bij sommige ziekgemelde werknemers kan dit een behoorlijk pijnlijk proces zijn.

 

U als werkgever heeft een grote verantwoording in dit proces. U heeft echter ook nog een ander probleem. Een zieke medewerker kost niet alleen veel geld maar de re-integratie vraagt ook veel van uw tijd en kennis.

Daarnaast zullen de collega's van de betreffende medewerker in veel gevallen de extra (werk)last moeten dragen, wat van hun de volgende potentiële risicofactoren maakt.

Elke door stress veroorzaakte ziekmelding, die voorkomen kan worden, is winst voor uw bedrijf.

Verzuimpreventie is de basis voor een gezonde onderneming. Met Sammans kan ik u helpen de juiste stappen te nemen.