De gezonde onderneming – door de juiste HR aanpak! 

Strategische Personeelsplanning (SPP)

Sammans levert een waardevolle en neutrale bijdrage bij het tijdig herkennen en oplossen van personele knelpunten.

Uw onderneming krijgt meer grip op de kwaliteit en dynamiek van de betreffende afdeling(en).

Ik werk op basis van een cyclisch gesprek waarin ik leidinggevenden stimuleer, over de grenzen van hun afdelingen heen kijken en gezamenlijk tot probleemanalyse, beleidskeuze en plan van aanpak te komen.

Gezien de verschillende belangen (KPI's) van de afdelingen is het van voordeel hier een neutrale HR-Businesspartner in de rol van de moderator aan tafel aan te laten sluiten.

Vanuit Verbinding Veranderen!

Duurzame inzetbaarheid 

De arbeidsmarkt in Nederland vergrijst. 

Duurzame inzetbaarheid richt zich op het inzetbaar houden van alle medewerkers, rekening houdend met individuele behoeften, wensen en capaciteiten zoals ook de verschillende levensfasen van de individuele medewerkers.

Sammans kan vanuit een neutrale positie de verbinding tussen de individuele behoeften van de medewerkers en uw ondernemingsdoelen maken.

Talentmanagement 

Goed talentmanagement vraagt om een verruimd perspectief. Door mijn ruime werkervaring in het begeleiden van bedrijven, ondersteun ik vanuit "buiten de lijntjes” met nieuwe inzichten. 

Samen kunnen we ons zo richten op het behouden van bestaand talent, het ontwikkelen van nog onontdekt talent binnen uw organisatie en indien gewenst het aantrekken van nieuw extern talent. 

Door eerst naar eigen talent te kijken verlaagd u de kosten van recruitment. Nog belangrijker is dat de medewerkers perspectief binnen hun eigen onderneming zien. Hierdoor blijven de interne talenten behouden en stijgt de interne motivatie. 

HR als financiële succesfactor 

HR beleid moet ten alle tijden binnen de organisatiedoelen passen en dat kan in moeilijkere periodes nogal een uitdaging vormen. 

Een nieuw HR-beleid moet dan ook voor implementatie vanuit een bedrijfskundig perspectief worden bekeken: 

Financiële sturing vanuit een duurzame verandering van gedrag.