De duurzame werknemer

In de snel veranderende wereld van vandaag worden organisaties geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen op het gebied van verduurzamen van de menselijke factoor. Naast het streven naar milieuvriendelijke praktijken en ethisch verantwoord zakendoen, groeit het besef dat duurzaamheid ook van toepassing is op de werkomgeving en de werknemers zelf. Medewerkersbetrokkenheid, de reputatie van uw onderneming en medewerkersgezondheid spelen hier een cruciale rol.

Sammans denkt graag met u mee als het gaat om:

  1. Verhoogde werknemersbetrokkenheid: Een duurzaamheidsbeleid dat rekening houdt met het welzijn van werknemers kan de betrokkenheid bij het werk vergroten. Werknemers voelen zich gewaardeerd en gesteund door hun werkgever, wat hun motivatie en toewijding aan de organisatie verhoogt.
  2. Verbeterde werknemersgezondheid: Een duurzaamheidsbeleid kan maatregelen omvatten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl en het voorkomen van langdurig uitval door ziekte. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er faciliteiten worden geboden voor fysieke activiteit op de werkplek, gezonde voedingsopties in de bedrijfskantine en programma's voor stressmanagement en mentale gezondheid.
  3. Reductie van verzuim en verloop: Door te investeren in de gezondheid en het welzijn van werknemers kunnen organisaties het risico op langdurig verzuim door ziekte verminderen. Werknemers die zich gesteund voelen door hun werkgever en die toegang hebben tot middelen om hun gezondheid te bevorderen, zijn minder geneigd om langdurig uit te vallen en verhoogde verloopcijfers te veroorzaken.
  4. Positieve bedrijfsreputatie: Organisaties die zich actief inzetten voor een hoge werknemerstevredenheid  genieten vaak een positieve bedrijfsreputatie. Dit kan hen helpen om talent aan te trekken en klanten en partners aan te trekken die waarde hechten aan duurzaamheid.